تهران - اداره کل تربیت بدنی

  • تهران - منطقه 6 - بلوار کشاورز - خ. 16 آذر - نبش خیابان پارسی - سالن شماره 2