کارخانه فیلتر البرز

  • قزوین - قزوين - جاده رشت - کیلومتر 4
  • ، ،
ارزیابی