کارخانه نیرومحرکه

  • مدیر - امیر هادی زاده
  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - میرداماد غربی - فلکه سیکاب
  • ، ،