مهناز (پاتوبیولوژی)

  • مدیر - وثیق
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - خ. صابونچی (مهناز) - ساختمان 34 - ک.پ : 1533644816
  • ، ،