سایپایدک - کد 129

  • مدیر - حسن قلی خلیفه
  • تهران - منطقه 13 - پیروزی - نبش خیابان دوم نیروی هوایی - پ. 628 و 630 - ک.پ : 1739754489
  • ،