دکتر ویدا فیضی

  • مدیر - ویدا فیضی
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - خ. صابونچی (مهناز) - خ. ششم - پ. 4 - طبقه همکف - ک.پ : 1533644616
  • ،