شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سرم سازی ایران)

  • مدیر - اکبر صفوی پور
  • تهران - منطقه 16 - رجایی - خ. امامزاده ابوالحسن - ک.پ : 1886713718