الکترونیک تکنیک

  • مدیر - فرهاد قاسمی
  • تهران - منطقه 7 - مدنی (نظام آباد) - نبش خیابان محمودی - ک. سنبل - پ. 55