فارما شیمی

  • مدیر - منوچهر علی آبادی
  • تهران - منطقه 12 - ناصرخسرو - روبروی وزارت دارایی - ک. مسجد نور - پاساژ انوشیروان - واحد 1/3 - ک.پ : 1116655317
  • ، ،