دکتر فرحناز معصومی

  • مطب شماره 1 -
  • تهران - منطقه 3 - گاندی - ک. صانعی - پ. 19 - ط. چهارم - ک.پ : 1969944837
  • ،
مطب شماره 2

ایران - تهران - منطقه 13 - پیروزی - خ. دهقان - ک. رحیمی نژاد - پ. 31
ارزیابی