صباآوردان (پخش سهرورد)

  • مدیر - ناظم بکایی
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - خ. صابونچی (مهناز) - ک. مهماندوست - پ. 32 - ک.پ : 1533673811