کارخانه پلاتین ایران (باتری نیل)

  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - حکمت سوم