مرکز بهداشت شهر ری - فیروزآباد

  • تهران - منطقه 20 - جاده ورامین - کیلومتر 12