کارخانه تکتاز موتور

  • مدیر - سیدحبیب اله فیروزآبادی
  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - ابن سینای جنوبی - روبروی سنگبری صخره - ک.پ : 3431963589
ارزیابی
کارمند تک تاز موتور حسین : کارمند تک تاز موتور
از آقای فیزوزآبادی تشکر و قدر دانی میکنم حسین عبادی