ثامن الائمه - شعبه اباذر - کد 93

  • خوزستان - اهواز - شریعتی - بین مسجدی و صابرپور - نرسیده به چهارراه زند