ثامن الائمه - دفتر حوزه کرمانشاه

  • کرمانشاه - کرمانشاه - 22 بهمن - م. مرکزی - ضلع غربی - جنب خدمات ایرانگردی و جهانگردی آناهیتا - پ. 324