شرکت ایرانیان تزریق پمپ - دفتر مرکزی

  • مدیر - کریم رسول پور
  • تهران - منطقه 2 - شهرک قدس (غرب) - بلوار خوردین - خ. توحید یکم - جنب انستیتو نازایی نوید - پ. 116 - زنگ همکف - ک.پ : 1466966441
  • ،
ارزیابی