دکتر علی جارالهی

  • مدیر - علی جارالهی
  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - بالاتر از حسینه ارشاد - بیمارستان مفید - ک.پ : 1546815514
  • ،