منطقه 5 مخابراتی - شهیدقندی

  • تهران - منطقه 12 - خیام - بالاتر از میدان محمدیه (اعدام)
  • ، ،