شهرداری منطقه 1 - واحد زیباسازی

  • تهران - منطقه 1 - باهنر (نیاوران) - بعد از خیابان بازدار (کامرانیه) - جنب مجتمع اداری نارون - ساختمان شماره 2 امور شهری - ک.پ : 1954917114
کلمات کلیدی :

شهرداری

|

مناطق

|

نواحی

ارزیابی