ثامن الائمه - شعبه کیانشهر - کد 100

  • تهران - منطقه 15 - شهرک کیان شهر - خ. ابراهیمی
  • ،