دکتر فریدون شیرزادی

  • تهران - منطقه 2 - شهرک قدس (غرب) - تقاطع بلوار پاک نژاد و دریا - روبروی داروخانه والی - ساختمان نیما - ط. اول