بانک ملت - شعبه کریمخان زند - کد 6344/6

  • مدیر - محمد حیدرزاده
  • تهران - منطقه 6 - کریمخان زند - نبش خیابان ایرانشهر - ک.پ : 1584713111
  • ،