17 شهریور - دانشکده شهیدبهشتی

  • تهران - منطقه 13 - تهران نو - ایستگاه پل - نیروی هوایی - ک. جلیل خوب - ک.پ : 1733854431
  • ، ،