فروزش و خوروش

  • مدیر - یونس - رشید وطن خواه
  • آذربایجان شرقی - تبریز - امام - نرسیده به آبرسان - روبروی کوی بزرگمهر
  • ،
ارزیابی