پی. ام. کو

  • خراسان رضوی - بینالود - جاده تهران مشهد - کیلومتر 20 - شهرک صنعتی پارسیان