شرکت تعاونی نگاره صنعت نواندیشان البرز (آتلیه مکث)

  • مدیر - علی صدیق زاده
  • البرز - نظرآباد - کارخانه فخر ایران - الغدیر شمالی - نبش کوچه یاس 10
  • ،