دکتر فرشید صفایی

  • مدیر - فرشید صفایی
  • تهران - منطقه 2 - مرزداران - جنب داروخانه دکتر موسوی - مجتمع پزشکی کیمیا
  • ،
مستقردر :

صالح - درمانگاه
ارزیابی