بانک ملی - شعبه ادیب - کد 506

  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - چهارراه ابوسعید - جنب ساختمان داداش زاده - ک.پ : 1114718843