شرکت تجهیزات پزشکی ایران

  • مدیرعامل - گونیلی
  • تهران - منطقه 6 - میرزای شیرازی - نرسیده به خیابان بهشتی (عباس آباد) - خ. ناهید - پ. 23 - ط. سوم - واحد 5 - ک.پ : 1596956816