دکتر مژگان محمدی

  • تهران - منطقه 10 - آزادی - بین خیابان جیحون و آذربایجان - ک. زمانی - پ. 1 - ک.پ : 1344673964
مستقردر :

بیمارستان اقبال - بیمارستان
بیمارستان صارم - بیمارستان تخصصی زنان و زایمان
ارزیابی