شرکت پادتن طب

  • مدیر - اردشیر بیدانجیری
  • شهر قدس (قلعه حسنخان) - م. ساعت - خ. کیمیاپژوهان - ک. پارس - پ. 8 - ک.پ : 37541