بانک ملت - شعبه چهارراه استانبول - کد 6208/3

  • تهران - منطقه 12 - چهارراه استانبول - روبروی سفارت انگلیس - ک.پ : 1145856114