کارخانه پرزان صنعت

  • مدیر - محمدباقر پوررستمی
  • البرز - کرج - بزرگراه قزوین - کیلومتر 15 - بعد از شرکت سوپا - جنب پل دوم کردان - روبروی پمپ بنزین ایران زمین
  • ،