بانک ملت - شعبه دانشگاه علم و صنعت - کد 6842/9

  • تهران - منطقه 4 - فرجام - خ. حیدرخانی - ضلع غربی دانشگاه علم و صنعت - ک.پ : 1684613111