کارخانه آبگینه

  • مدیر - بخارایی
  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - حکمت 6
  • ،
کلمات کلیدی :

آینه

|

شیشه

|

آیینه

|

آئینه

ارزیابی
دستگاه جا به جا کننده مکشی شیشه سعید : دستگاه جا به جا کننده مکشی شیشه
...... جا به جا ئی ها را آسان کنید ...... هر نوع شیشه در هر ابعادی با هر وزنی را با جا به جا کننده مکشی بردارید . گروه فنی و مهندسی تکنویدک در کنار شماست تا آسایش را تجربه کنید . Tel : 021- 66801391 Fax : 021 - 66808737 E- Mail: [email protected]