پلی تک

  • مدیر - اسدی - غلام حسینی
  • تهران - منطقه 12 - خیام - ک. حمام - پاساژ 110 تفرشی - ط. سوم - واحد 6 - ک.پ : 1114788991
ارزیابی