ثامن الائمه - دفتر حوزه همدان

  • همدان - همدان - م. آزادی - خ. میرزاده عشقی - طبقه فوقانی شعبه آزادی