سنس الکترونیک

  • مدیر - نمازی
  • تهران - منطقه 12 - جمهوری - نرسیده به خیابان حافظ - پاساژ امیر - ط. چهارم - واحد 19 - ک.پ : 1131656548
ارزیابی