نفت و گاز و انرژی (ماهنامه)

  • مدیرعامل - محمد چاقری
  • تهران - منطقه 7 - بهارشیراز - روبروی خیابان جوادنیا - پ. 75 - واحد 2