شرکت سبز داده افزار

  • مدیر - سیدوحید صدرالدینی
  • تهران - منطقه 3 - میرداماد - خ. نسا - ک. سیفیه - پ. 1

شرکت سبز داده افزار در یک نگاهارائه نرم‌افزارهای یکپارچة مبتنی بر سیستم‌های مدیریت گردش کار (Workflow Management) ارائه و پیاده سازی سیستم های یکپارچه مالی اداری شهرداری ها - شهریار سبز ارائة سیستم های یکپارچه برای دستیابی به سیستم اطلاعات مدیریت(Management Information Systems
ارزیابی