شرکت مهندسی فراصنعت نوین آلیاژ

  • مدیر اجرایی - سرمدی
  • تهران - منطقه 2 - سعادت آباد - خ. 35
مدیر بازرگانی - حسینی

ایران - تهران
ارزیابی