انجمن سرامیک ایران

  • مدیر - نقی زاده
  • تهران - منطقه 4 - فرجام - خ. ملک لو - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی مواد و متالوژی - ک.پ : 1684613114
کلمات کلیدی :

اتحادیه

|

انجمن

|

تعاونی

ارزیابی