شهرداری منطقه 17 - واحد عمران و ترافیک

  • تهران - منطقه 17 - ابوذر (فلاح) - م. بهاران - خ. فردمحمدی - ساختمان ناحیه 2 شهرداری
کلمات کلیدی :

شهرداری

|

مناطق

|

نواحی

ارزیابی