گروه صنایع صنام (شبکه های هوشمند کنترل معابر)

  • تهران - منطقه 12 - م. امام خمینی - ایستگاه مترو امام خمینی - جنب بانک ملت - ک.پ : 1114843361