علوم پزشکی شهیدبهشتی - دانشکده توانبخشی

  • مدیر - محمد قاسمی برومند
  • تهران - منطقه 7 - دماوند - روبروی بیمارستان بوعلی - ک.پ : 1616913111
  • ، ، ،