گروه صنعتی سدید

  • مدیرعامل - حمداله محمدنژاد
  • تهران - منطقه 3 - میرداماد - پ. 185