باقر فخار

  • تهران - منطقه 12 - مولوی - نرسیده به میدان محمدیه (اعدام)
ارزیابی