شمس دولت آبادی

  • تهران - منطقه 12 - م. محمدیه (اعدام) - خ. شاه حسینی
ارزیابی