شهرداری منطقه 22 - مرکز تخلیه زباله

  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 7 - خ. محمود پوری - خ. نسیم 4 - ک.پ : 1485633611
کلمات کلیدی :

ادارات

|

اداره

|

سازمان

|

سازمان ها

ارزیابی